İçeriklerimizİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası, temelde işçi ve işveren arasındaki hizmet sürelerinin tespit edilmesine yöneliktir. İşçi, sigortalılık kapsamına giren bir işte çalışıyor iken işveren tarafından SGK’ya bildirim yapılmaması, eksik bildirilmesi veya sigorta primlerinin eksik ödenmesi gibi durumlarda buna ilişkin dönemlerin tespit edilmesi için açılacak olan davadır.

Hizmet tespit davası, işçinin yaşadığı hak kaybı var ise bunun telafisi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle işçinin uğradığı hak kayıplarının telafi edilebilmesi açısından süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır?

Hizmet tespit davası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4.maddesinde belirtilen kişilerden biri olan işçi tarafından veya bu kişi vefat etmiş ise mirasçıları tarafından işyerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemesi’nde, SGK bildirimini yapmayan veya eksik yapan ya da kazanç ve prim ödemelerini eksik bildirilmiş olan işverene karşı açılır.

Hizmet Tespit Davasının Şartları

Hizmet tespit davasının açılması için bazı şartların varlığı gerekmektedir. Bu şartlar;

 • İşçinin çalıştığı işyerinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine uygun şartları sağlayan bir yer olmalıdır.
 • Sigortasız iş görme var ise dava tarihinden önce SGK tarafından tespit edilmemiş olmalıdır.
 • Dava zamanaşımı ve hak düşürücü süreler geçmeden açılmalıdır.
 • İşçinin çalışma durumunun SGK’ya hiç bildirilmemiş olması veya bildirilmiş ise de eksik bildirilmiş olması ya da kazanç ve prim ödemeleri gibi ödemeler eksik bildirilmiş olmalıdır.
 • İşçi, sigortalı sayılmayan kişilerden olmamalıdır.

Hizmet Tespit Davasında Zamanaşımı

Hizmet tespit davasında zamanaşımından değil hak düşürücü süreden söz edilir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda hak düşürücü süre olarak 5 yıl belirlenmiştir. 5 yıllık süre, tespiti istenen hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak hesaplanır.

Taraflardan biri hak düşürücü süre itirazında bulunmamış olsa bile hakim tarafından bu süre re’sen dikkate alınır.

Kanunda belirtilen sürenin geçmesinden sonra işçinin bu davayı açabilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, hak düşürücü süre geçmiş olsa da bazı istisnai durumların varlığı halinde dava açılabilir. Bu istisnai durumların somut olay bazında tespitinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için alanında uzman avukat kadromuz ile info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon numarasıyla iletişime geçerek profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Hizmet Tespit Davasının Sonuçları

Hizmet tespit davası sonucunda verilen karar ile işçinin bildirilmeyen süre, yeni prim ödeme gün sayısı ve o günlerdeki esas kazanç tespit edilmiş olur. Bu tespit neticesinde SGK, işverenden bildirilmeyen döneme ilişkin pirim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesini isteyerek bildirilmediği döneme ilişkin primleri, gecikme zammını ve gecikme cezasını işverenden tahsil etmektedir.

Hizmet Tespit Davasında İspat

Hizmet tespit davasında kural olarak her türlü delil ile ispat mümkündür. İşçinin, işverenin elindeki belgelere ulaşım olanağı sınırlı olduğundan ve hatta bazen ulaşması mümkün olmadığından ispat için en etkili yollardan biri tanıktır. Olaya hakim ve olayı görmüş olan bir tanığın mahkeme huzurunda tanıklık yapması ispat açısından önem arz etmektedir.

Hizmet Tespit Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hizmet tespit davasında görevli mahkeme İş Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise davalının yani işverenin yerleşim yeri mahkemesi olduğundan davada görevli ve yetkili mahkeme, işyerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemesi’dir.

Emekliler Hizmet Tespit Davası Açabilir Mi?

Hukukumuzda emeklilerin sigortalı bir işte çalışması mümkün olduğundan ve emekli çalışanlara prim olarak destek primi yatırıldığından işverenin destek primini ödememesi veya eksik ödemesi halinde emeklilerin de hizmet tespit davası açması mümkündür.

Hizmet Tespit Davası Kime Karşı Açılır?

Hizmet tespit davası, işçinin çalıştığı ve hizmet sunduğu işverene karşı açılır. Eski işveren vefat etmiş ise, işverenin mirasçılarına yönelik olarak da dava açılabilmesi mümkündür.

Yeni düzenleme uyarınca SGK’nın zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığından davada taraf olması gerekmemektedir. Dava, işverene açılarak SGK’ya ihbar edilerek SGK’nın feri müdahil olması yeterli olmaktadır.

Hizmet Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

Hizmet tespit davasının sonuçlanması somut olayın koşullarına ve mahkemelerin iş yüküne göre değişmekle birlikte, ortalama olarak 1-2 yıl sürmektedir.

Hizmet Tespit Davasında Tazminat Alınır Mı?

Hizmet tespit davası, işçinin eksik yatırılan ya da hiç yatırılmayan primlerinin tespit edilmesine yönelik bir dava olduğundan işçinin tazminat talep edebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle hizmet tespit davası sonucunda herhangi bir tazminat alınamaz.

Hizmet Tespit Davasında Arabuluculuk Zorunlu Mudur?

Hizmet tespit davası niteliği gereği zorunlu arabuluculuk kapsamına giren davalardan biri olmadığı için dava açmadan önce arabuluculuk yoluna gitmek zorunlu değildir.

Hizmet Tespit Davası Dilekçe Örneği

….. MAHKEMESİ’NE

DAVACI : XXXXXXX

VEKİLİ : XXXXXXX

DAVALI : XXXXXXX

KONU : Müvekkil XXXXX’in hizmet süresinin ve prime esas kazancının tespiti taleplidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil davalı şirkette …/…/… ile …/…/… tarihleri arasında kesintisiz olarak özel şoför olarak çalışmıştır. Müvekkil, davalı şirkette çalıştığı süre boyunca sefer usulü ile çalışmış olup aylık net olarak … TL ücret almıştır.

Müvekkil davalı şirkette çalıştığı süre boyunca …/…/… – …/…/… tarihleri davalı şirkette özel şoför olarak kesintisiz olarak çalışmasına rağmen sigorta primi davalı kuruma eksik bildirilmiştir. Müvekkilin çalıştığı bu süre içerisinde eksik olan hizmet süresinin tespiti gerekmektedir. Müvekkilin ekte sunulan sigorta hizmet dökümü incelendiğinden …/…/… – …/…/… tarihleri arasında sigorta primlerinin yatırılmadığı açıkça ortadadır.

Davalı şirket gerek sigorta primini eksik yatırmak gerekse de vergi mevzuatından kaynaklanan vergilerini eksik yatırmak amacıyla müvekkilin sigorta primine esas kazancını gerçek değer üzerinden göstermeyerek asgari ücret üzerinden göstermiştir. Müvekkilin yaptığı işin niteliği ve özelliği gereğince davalı şirket bünyesinde yapmış olduğu iş görme borcu karşılığında asgari ücret alması hayatın olağan akışına ve maddi gerçekliğe açıkça aykırıdır.

Müvekkilin tözel şoför olarak çalıştığı davalı şirkette asgari ücret üzerinden ücret almadığı gerçek ücretinin net …TL olduğu ekte sunmuş olduğumuz banka kayıtları ile sabittir. Ayrıca sayın mahkemenizce yapılacak emsal ücret araştırması ve dinlenecek tanıklarla da ispatlanacaktır.

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle müvekkilin sosyal güvenlik hakkının korunması amacıyla eksik gösterilen günlük hizmet süresinin tespiti ile prime esas kazançlarının gerçek değerinin tespiti amacıyla Sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER :

 1. Banka Kayıtları,
 2. SGK Sicil Dosyası,
 3. İşyeri Sicil Dosyası,
 4. Tanık
 5. Keşif,
 6. Bilirkişi,
 7. Yemin,
 8. ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER : 5510 Sayılı Kanun, İş Kanunu, HMK, İş Mahkemeleri Kanunu her türlü yasal mevzuat.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak sebeplerle müvekkilin davalı işverenin bünyesinde …/…/… – …/…/… tarihleri arasında aralıksız çalıştırılmasına rağmen kayıtlı olmayan çalışma sürelerinin tespiti ve prime esas kazancın eksik bildirildiğinden prime esas kazancın tespitine ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

XXXXXXX

İşbu dilekçe örnek olarak hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!