İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Calın & Okçu Hukuk Bürosu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarda yer alan düzenlemeler uyarınca; işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar, işveren danışmanlığı, sözleşmelerin hazırlanması, işçilik alacakları ve işe iade davaları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin takibi ve bunlara ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması, çalışma ortamlarının mevzuata uyumunun sağlanması gibi iş ve sosyal güvenlik hukukundan doğan tüm ihtilaflarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!