İdare ve Vergi Hukuku

Calın & Okçu Hukuk Bürosu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda yer alan düzenlemeler uyarınca; idarenin hukuka aykırı eylemlerine ilişkin başvuruda bulunma, hukuka aykırı idari işlemlerin iptali, vergi cezalarının iptali, uzlaşma süreçlerinin yürütülmesi gibi idare ve vergi hukukundan doğan tüm ihtilaflarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!