Sağlık Hukuku

Calın & Okçu Hukuk Bürosu, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda yer alan düzenlemeler uyarınca; malpraktis (tıbbi hata) iddialarından kaynaklı tazminat hukuku ve ceza hukuku süreçlerinin yürütülmesi, hekimlerin disiplin soruşturması süreçlerinin takibi ve hekim danışmanlığı gibi sağlık hukukundan doğan tüm ihtilaflarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!