Miras Hukuku

Calın & Okçu Hukuk Bürosu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarda yer alan düzenlemeler uyarınca; miras hukukundan kaynaklanan intikal, veraset ve harç işlemlerinin yürütülmesi, reddi miras işlemleri ve muris muvazaası nedeniyle iptal davası açılması gibi miras hukukundan doğan tüm ihtilaflarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!