İçeriklerimizMiras Hukuku

Terekenin Tespiti Davası

Tereke, vefat eden kişinin mal varlığına verilen isimdir. Terekeye vefat eden yani mirasbırakan kişinin tüm hak ve borçları dahildir. Terekenin tespiti ise, vefat eden kişinin malvarlığının tam olarak belirlenmesidir.

Mirasçılar tarafından mirasbırakan kişinin malvarlığının tam olarak bilinememesi halinde malvarlığının tespit edilmesi amacıyla terekenin tespiti davası açılabilir.

Terekenin tespiti davasında terekeye yani mirasa ilişkin herhangi bir hak kaybına uğranmaması açısından süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Terekenin Tespiti Nedir?

Terekenin tespiti, vefat eden kişinin malvarlığının tam olarak belirlenmesidir. Terekenin tespiti davası, mirasın tam ve doğru şekilde tespit edilmesini amacıyla açılan delil tespiti niteliğinde bir davadır.

Ölüme bağlı tasarruflarda mirasbırakanın malvarlığı tam olarak bilinmiyor ise terekenin tespiti davası önem arz etmektedir. Bu dava, mirasçıların terekeye ilişkin herhangi bir hak kaybına uğramamasını sağlamaktadır.

Tereke Nasıl Tespit Edilir?

Tereke tespit edilirken, vefat eden kişinin ölüm anında mülkiyetinde bulunan malvarlığı değerleri ve borçları ile hak ve alacakları hesaplanır.

Terekenin aktifi mirasbırakanın taşınır ve taşınmaz malları, alacakları ve bu alacaklara bağlı fer’i alacaklarından oluşurken, terekenin pasifleri mirasbırakanın borçları ve bazı masraflardır. Mirasbırakanın aktiflerinden pasifleri çıkarıldıktan sonra, mirasçılara kalan net tereke tespit edilir.

Terekenin aktifinden çıkarılacak söz konusu borçlar ve masraflar ise:

  • Mirasbırakanın borçları
  • Cenaze masrafları
  • Terekenin mahkemece mühürlenmesi ve yazılması için yapılan masraflar
  • Mirasbırakanla yaşayan bireyler var ise onların 3 aylık geçim masrafları
  • Var ise eğitimine devam eden ve özürlü çocuklara ödenecek tazminattır.

Terekenin tespiti davası açıldıktan sonra mahkeme tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara müzekkere yazılarak mirasbırakanın aktif ve pasif malvarlığı tespit edilir. Tespitin yapılmasının ardından tereke hesaplamasında uzman bir bilirkişi tarafından rapor düzenlenir, düzenlenen bu raporda mirasçılara kalan net tereke hesabı yer alır.

Terekenin Tespiti Davasında Neler Talep Edilir?

Terekenin tespiti davasında öncelikle davacı veya davacılar tarafından terekenin tespiti ve mahkeme tarafından birtakım kurum ve kuruluşlara müzekkere yazılarak mirasbırakanın malvarlığına ilişkin tespit yapılması talep edilir.

Mirasbırakanın gayrimenkullerinin olup olmadığına dair ilgili tapu ve kadastro müdürlüğüne, taşınır olarak aracının olup olmadığına dair trafik tesciline ve bankadaki hesaplara dair ilgili bankaya müzekkere yazılabilir.

Ayrıca mahkemeden, mirasçılardan birinin mirasa yönelik işlem yapmasını önlemek amacıyla ihtiyati tedbir kararı alınması talep edilebilir.

Bunlara ek olarak, terekenin tespitinin yanında, terekeye temsilci atanması ve mirasın paylaştırılması hakkında karar verilmesi de mahkemeden talep edilebilmektedir.

Terekenin Tespiti Davası Kimler Tarafından Açılabilir?

Terekenin tespiti davası, yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ya da vasiyet alacaklıları tarafından açılabilir. Dava, mirasçılardan biri tarafından açılabileceği gibi, mirasçıların tamamı birlikte de açabilir.

Terekenin Tespiti Davası Ne Kadar Sürer?

Terekenin tespiti davasının süresi somut olayın koşullarına ve mahkemelerin iş yüküne göre değişmekle birlikte, ortalama olarak 1-1,5 yıl arasında sonuçlanmaktadır.

Terekenin Tespiti Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Tereke tespit davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Terekenin tespiti davası, mirasbırakanın yani vefat eden kişinin son ikametgah yerinde açılmalıdır.

Terekenin Tespiti Davasında Hak Düşürücü Süre ya da Zamanaşımı Var mıdır?

Terekenin tespiti davasında hak düşürücü süre ya da zamanaşımı için hukukumuzda herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bu nedenle davanın açılmasında hukuki yararın devam ediyor olması şartıyla terekenin tespiti davası ilgili kişiler tarafından her zaman açılabilir.

Terekenin Tespiti Davası ve Reddi Miras

Terekenin tespiti davasının açılması, mirasçının mirası kabul ettiği anlamına gelmemektedir. Bu nedenle terekenin tespit edilmesinden sonra mirasın hükmen reddedilmesi talep edilebilir.

Terekenin Tespiti Davası Dilekçe Örneği

………. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : XXXXXXX

VEKİLİ : XXXXXXX

MİRASBIRAKAN : XXXXXXX

KONU : Mirasbırakanın terekesinin tespiti talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Mirasbırakan XXXXX ….tarihinde vefat etmiş olup, geride mirasçıları olarak XXX, XXX ve XXX kalmıştır.

Mirasbırakanın malvarlığının bir kısmı mirasçılar tarafından bilinmekte ise de, bilinmeyen kısımlarının tespiti gerekmektedir.

…..

Mirasbırakanın bilinmeyen malvarlığının tespiti için, banka hesap kayıtlarının sorgulatılmasını, SGK’ya müzekkere yazılarak mirabırakanın resmi kurumlardan hak edişlerinin belirlenmesini, tapu kayıtlarının sorgulanmasını, vergi kayıtlarının sorgulanmasını ve motorlu taşıtların sorgulanmasını talep etmekteyiz.

……

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK ve her türlü yasal mevzuat.

DELİLLER :

  • Nüfus kayıt bilgileri
  • Veraset ilamı
  • Bilirkişi raporu,
  • Ve sair her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : İzah edilen ve Sayın Mahkemeniz tarafından resen dikkate alınacak nedenlerle, terekenin tespit edilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa bırakılmasını vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


XXXXXXX

İşbu metin konunun genel hatlarıyla açıklanması için hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!