Aile Hukukuİçeriklerimiz

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra, kural olarak, evlilik birliği sırasında edinilen malların boşanan eşler arasında paylaşılmasıdır.

Boşanmada mal paylaşımı, haklarınızın korunması açısından önem arz etmekte olup hak kaybı yaşanmaması için sürecinin bir avukat ile yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesinden sonra açılacak bir dava ile evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan malların taraflar arasında paylaştırılması davasıdır.

Mal paylaşımında 01.01.2002 tarihinden önceki dönem ve bu tarihten sonra dönem farklı kurallara tabidir. Bu kapsamda;

 • 01.01.2002 öncesinde; evlilik birliği içerisinde satın alınan mallar hangi eşin üzerine alındı ise o eşe ait sayılır.
 • 01.01.2002 sonrasında; yürürlüğe giren ve şu an mevcut Medeni Kanun uyarınca, evlilik birliği içerisinde satın alınan mallar kimin üzerinde olursa olsun eşler arasında eşit bir şekilde paylaştırılır.

Her iki döneminde ortak özelliği, evlilik birliğinden önce alınan her türlü malın, evlenmeden önce kimin üzerine kayıtlı ise o eşe ait olmasıdır.


Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımı davası, boşanma davası ile birlikte açılmamalıdır. Eğer ki, boşanma davası ve mal paylaşım davası birlikte açılır ise, hakim tarafından boşanma davası bekletici mesele yapılır ve boşanma davasının sonuçlanması beklenir. Çünkü, boşanmada mal paylaşımının yapılabilmesi için öncelikle boşanma kararının söz konusu olması gerekmektedir.

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davasının sonuçlanması ve boşanma kararının kesinleşmesinin arından taraflar arasında mal paylaşımı yapılacaktır.

Evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların paylaşımında kural malların yarı yarıya yani eşit bir şekilde paylaştırılması iken bu kuralın uygulanmasını değiştirecek birtakım esaslar söz konusu olabilmektedir.

Mal paylaşımı yapılırken, taraflar ilk olarak kendi kişisel mallarını geri alır. Eşlerin kişisel malları, mal paylaşımına dahil edilmez. Kişisel mallar ise şunlardır;

 • Evlilik birliğinden önce taraflardan birinin kendisine ait olan mallar,
 • Bir eşin miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
 • Üçüncü kişilerden olan manevi tazminat alacakları,
 • Eşlerden birinin yalnızca kişisel kullanımına ait eşyalar,

Yukarıda sayılan bu mallar yerine geçen değerler.

Ayrıca eşler, evlilik birliği içerisinde bir sözleşme yaparak, nelerin kişisel mal sayılacağını kararlaştırabilir. Bu sayede, aşağıda açıklanacak olan edinilmiş mallardan sayılan bir değer de eşler arasındaki anlaşma uyarınca kişisel mal sayılarak mal paylaşımının dışında bırakılabilir.

Her eş, kendisine ait kişisel malları aldıktan sonra, evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan mallar yarı yarıya paylaştırılır.

Edinilmiş mal kanunda şu şekilde tanımlanmıştır;

 • Çalışmasının karşılığı olan edimler,
 • Kişisel malların gelirleri,
 • Sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
 • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen maddi tazminatlar,
 • Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı tarafların özgür iradesine göre yapılır. Eşler, aralarında yapacakları anlaşmalı boşanma protokolü ile isterlerse malları yarı yarıya paylaşabilecekleri gibi, isterlerse başkaca bir paylaşım oranı da belirleyebilirler.

Ayrıca, eşlerden biri protokol ile mal paylaşıma dair tüm haklarından da feragat edebilir. Eğer böyle bir feragat yapılacak ise, feragat protokolde açıkça belirtilmelidir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların mal paylaşımını yaptıklarına dair açık herhangi bir ibare yoksa, taraflar anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren başlayan 10 yıllık dava zamanaşımı süresi içinde dava açabilir.

Aldatma Nedeniyle Boşanmada Mal Paylaşımı

Aldatma nedenine dayalı olarak boşanma kararı verilmesi halinde kusurlu olan eşin katılma alacağı tamamen ortadan kaldırılır veya hakkaniyete göre uygun oranda azaltılır. Katkı payı alacağı ise aldatma nedeniyle ortadan kaldırılmaz.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davasında Zamanaşımı

Mal paylaşımı davası, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde açılmalıdır. 10 yıllık sürenin geçmesi halinde mal paylaşımı talep edilmesi mümkün olmayacaktır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanmada mal paylaşımı davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi iken, yetkili mahkeme;

 • Eşlerden birinin ölümü nedeniyle mal rejimi sona ermiş ise, ölenin son ikametgahı mahkemesi yetkilidir.
 • Evlilik, boşanma kararı ile sona ermişse veya devam eden bir boşanma davası varsa, boşanma davasına bakmaya yetkili olan mahkeme mal paylaşımını yapmakla da yetkilidir.

Yukarıdaki iki durum haricindeki diğer tüm hallerde davalı eşin ikametgahı aile mahkemesi yetkilidir.


Eşlerden Birinin Ölümü Halinde Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Eşlerden birinin ölümü halinde, ölüm tarihi, edinilmiş mallarına katılma rejiminin tasfiye tarihi olarak belirlenir. Bu durumda sağ kalan eş, ölüm tarihine kadar evlilik birliği içerisinde edinilen malların yarısı üzerinde katılma alacağı hakkına sahiptir. Yani, sağ kalan eş, ölenin terekesinde hem mirasçı olarak hem de edinilen mallara katılma rejimiyle alacaklı konumundadır.

Öncelikle sağ kalan eşin katılma alacağı hakkı ödenir, sonrasında eşin de içerisinde olduğu mirasçılara miras paylaştırılır.

Nikahtan Önce Krediyle Alınan Mallar Boşanmada Nasıl Paylaşılır?

Kural olarak, boşanmada mal paylaşımı davasına evlilik birliği içerisinde edinilen mallar paylaştırılır. Yani, evlenmeden önce alınan mal, malı alan eşe aittir. Ancak, evlenmeden önce kredi ile alınan ve kredisi evlilik birliği içerisinde ödenen malın belirli bir hesaplama tekniği ile boşanmada mal paylaşımı davasına dahil edilmesi söz konusudur.

Evlilik birliği içerisinde kredi borcu ile ödenen malın “kredi ile ödenen kısmı” edinilmiş mal sayılır. Bu sebeple, diğer eş, evlilik birliği içerisinde ödenen kredi ile sahip olunan mal üzerinde hak iddia edebilir. Burada evlilik birliği içerisinde kredinin hangi eş tarafından ödendiğinin herhangi bir önemi yoktur.


Boşanma Davası Açılmadan Önce Satılan Mallar Boşanmada Mal Paylaşımına Dahil Midir?

Boşanma davasının açıldığı tarihe kadar edinilmiş olan ve elden çıkarılan tüm mallar, boşanmada mal paylaşımına dahil edilir. Boşanma davasının açıldığı tarih, eşler arasındaki mal rejiminin de tasfiye edileceği tarihtir. Yani, boşanma davasının açıldığı tarihe kadar edinilen tüm malvarlığı değerleri mal paylaşımına dahil edilmektedir.

Boşanma davası açılmadan önce eşlerden birinin üzerlerine kayıtlı malları devrederek paylaşım dışı tutmaya çalıştığı görülmekte ise de boşanma davası açılmadan önce satılan mallar boşanmada mal paylaşımı hesaplamalarına dahil edilir. Yani, mallar satılsa dahi mal paylaşımı yapılırken bu malların değeri bilirkişi raporu ile tespit edilerek diğer eşin alacak hakkı hesaplanır.


Mal Paylaşımı İçin Evlilik Sözleşmesi Zorunlu Mudur?

Mal paylaşımı yapılması için, evlilik sözleşmesi yapılması zorunlu değildir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde, evlilik birliği içerisindeki malların yarı yarıya paylaşılması doğrudan kanundan kaynaklanan bir hak olduğundan ayrıca bir sözleşmenin varlığı aranmamaktadır.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!