Gayrimenkul Hukukuİçeriklerimiz

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davası

Ortaklığın giderilmesi, bir diğer adıyla izale-i şüyu davası, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu yani birden fazla maliki olan taşınır ya da taşınmaz mallardaki ortaklığa son verilmesine yönelik bir davadır.

Dava sonucunda dava konusu mal tek bir kişinin mülkiyetine geçmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası çok taraflı bir dava olduğundan hak kaybı yaşanmaması adına süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Ortaklığın giderilmesi, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır ya da taşınmaz mallardaki paydaşlığın sona ermesine yönelik bir dava olduğundan genellikle mülkiyet sahibi kişinin vefatı sonrasında malın mirasçılara kalması halinde söz konusu olur.

Pay oranları önemli olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmak zorunda olmadan paydaşlardan her biri ortaklığın giderilmesi davasını açabilir.

Haklı bir sebebin varlığı aranmasa da ortaklığın giderilmesi davası açılamayacak 2 durum söz konusudur. Bunlar;

  • Hukuki bir işlem dolayısıyla paylı mülkiyete devam etme zorunluluğunun doğduğu durumlar,
  • Sürekli bir amaca özgülenmiş paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü olan durumlardır.

Bu davayı, paydaşlardan biri, diğer tüm paydaşlara karşı açmalıdır. Dikkat edilmesi gereken husus, mutlaka diğer tüm paydaşların davaya dahil edilmesidir.

Ortaklığın giderilmesi davasını açmak isteyen davacı, Sulh Hukuk Mahkemesine hitaben yazdığı dava dilekçesi ile ilgili mahkemeye başvurabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Türleri

Ortaklığın giderilmesi davası aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesi veya satış suretiyle ortaklığın giderilmesi olarak ikiye ayrılır.

Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Ortaklığın giderilmesi davasına konu malın mülkiyetine sahip paydaşlar, malın paylaşılması konusunda anlaşamazlar ise aynen taksim yolu ile ortaklığın giderilmesi mahkemeden talep edilir.

Malın aynen taksim yolu ile paylaştırılması için taraflardan birinin talepte bulunması yeterlidir.

Malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilebilmesi için mahkemece aynen taksimin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir.

Aynen taksimin mümkün olması durumunda bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya ivaz eklenerek denkleştirme sağlanabilir.

Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Ortaklığın giderilmesi davasına konu malın mülkiyetine sahip paydaşlar, malın aynen taksim sureti ile paylaşılması konusunda anlaşamazlar veya söz konusu mal aynen taksim yolu ile paylaşıma uygun değil sie satış suretiyle ortaklığın giderilmesi söz konusu olur.

Paydaşlardan biri malın satış suretiyle paylaştırılmasını mahkemeden talep edebilir. Satışın nasıl yapılacağı yazımın Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış ve Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış Nasıl Yapılır? Başlıklarında detaylı olarak anlatılacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Taraflar

Ortaklığın giderilmesi davasında mülkiyet hakkı sahibi paydaşlardan biri tarafından diğer tüm paydaşlara karşı açılır. Yani davacı, paydaşlardan biri, davalı ise geri kalan tüm paydaşlardır. Bu davada tüm paydaşların davada yer alması zorunludur.

Pay oranları önemli olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmak zorunda olmadan paydaşlardan her biri ortaklığın giderilmesi davasını açabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Yani dava, taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Masrafları Kim Öder?

Ortaklığın giderilmesi davasında dava açılırken davacının harç ve masrafları ödemesi gerekmektedir. Yapılan masraflar dava sonuçlandığında tüm paydaşlar arasında payları oranında dağıtılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Zamanaşımı

Ortaklığın giderilmesi davasında herhangi bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Bu nedenle dava, süreye tabi olmaksızın her zaman açılabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış

Ortaklığın giderilmesi davasında kural olarak birden çok kişinin sahip olduğu mallar bölüştürülür. Ancak bölüştürülmesi mümkün olmayan mallar açısından mahkeme tarafından satış kararı verilir. Bu halde, mal satışa çıkarılır ve satış sonucu elde edilen bedel, paydaşlar arasında paylaştırılır.

Mahkeme tarafından verilen satış kararının kesinleşmesinin ardından 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde satış kararının gerçekleştirilmesi talep edilmelidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış Nasıl Yapılır?

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda malın satışına karar verilir ise satış ihale yöntemi ile yapılır. Aşağıda detaylı olarak anlatıldığı üzere, kural olarak satış ihalesi herkese açıktır.

Mahkeme tarafından verilen satış kararının kesinleşmesinin ardından mahkeme satışın yapılabilmesi için dosyayı satış memurluğuna gönderir. Satış, satış memurluğu tarafından ilan edilir. Satışın tüm paydaşlara ve ilgililere tebliğ edilmesi gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyen kişiler, belirli bir miktar teminat yatırarak ihaleye katılabilir.

İhale, mahkeme tarafından daha öncesinde alınan bilirkişi raporunda yer alan kıymet takdirinin en az %50’si ve masraflar toplandıktan sonra belirlenen tutar üzerinden başlar ve en çok teklif veren kişiye satış yapılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satışa Kimler Girebilir?

Ortaklığın giderilmesi davasında satışa kural olarak herkes girebilir. Ancak, paydaşların tümünün talep etmesi ya da rıza göstermesi halinde satışın sadece paydaşlar arasında yapılması mümkündür. Paydaşların tamamı bu konuda hemfikir olur ise satışa yalnızca paydaşlar girebilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Engellenir?

Ortaklığın giderilmesi davası, herhangi bir zamanaşımı süresi öngörülmeyen ve haklı bir nedenin varlığı aranmayan bir dava olduğundan kural olarak paydaşlardan birinin ortaklığın giderilmesi davasını açmasını önlemenin bir yolu yoktur.

Eğer davanın açılması engellenmek isteniyorsa bu durumda davacı ve davalı olacak paydaşlar anlaşma yoluna gitmelidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davasının sonuçlanması somut olayın koşullarına ve mahkemelerin iş yüküne göre değişmekle birlikte, ortalama olarak 2 yıl sürmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçe Örneği

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI : XXXXXXX

VEKİLİ : XXXXXXX

DAVALI : XXXXXXX

KONU : Vefat edenden mirasçılara intikal eden taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Ek’te yer alan ……… Mahkemesi’nin …… E., …… Numaralı Kararından da anlaşılacağı üzere, Müvekkil, vefat eden mirasbırakanın mirasçıları arasında yer almaktadır.
Buna ek olarak mahkemenize sunulan veraset ilamında da Müvekkil ile birlikte yer alan diğer tüm mirasçılar davalı olarak belirtilmiştir.

Vefat edenin …. İli, …. İlçesi, ….. Mahallesi, … Ada ve …. Parsel sayılı taşınmaz miras olarak mirasçılara kalmıştır.
Mirasçıların bahsi geçen bu taşınmazı aralarında paylaşma imkanları bulunmamaktadır. Buna ek olarak taşınmasın aynen taksimi de mümkün değildir.

Bu nedenlerle, ilgili taşınmaz hakkında mahkemeniz tarafından satış kararı verilerek taşınmazın satılarak paraya çevrilmesini, bu paranın da mirasçılar arasında payları oranında paylaştırılmasını vekaleten talep ederiz.

HUKUKİ DELİLLER : HMK, TMK ve sair her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ SEBEPLER : Veraset ilamı,

Tapu kayıtları,

Keşif,

Bilirkişi incelemesi ve sair her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen nedenlerle, …. İli, …. İlçesi, ….. Mahallesi, … Ada ve …. Parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin payları oranında paydaşlara yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

XXXXXXX

İşbu dilekçe örnek olarak hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!