Dilekçelerİçeriklerimiz

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (KYOK) / Takipsizlik Kararı Nedir?

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı (eski adı ile “takipsizlik kararı”), 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)’nun 172. maddesinde düzenlenmiştir.

İlgili hükme göre; bir suç şüphesi üzerine soruşturma evresine başlanmış ve kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememiş veya kovuşturma olanağı bulunamamış ise Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığına karar verir.

İlgili karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir ve bu karara suçtan zarar gören tarafından itiraz edilebilmektedir.

Etkin bir soruşturmanın yürütülüp yürütülmediği, delillerin hukuka uygun bir şekilde değerlendirilip değerlendirilmediği gibi hususların gözetilmesi ve hak kaybına neden olunmaması adına süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

KYOK’a / Takipsizlik Kararına İtiraz Nereye Yapılır?

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. İlgili kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii de gösterilir.

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz müessesesi, CMK’nın 173. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili hüküm gereği; suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edebilir.

Suçtan zarar gören KYOK’a itiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olayları ve delilleri belirtir.

KYOK’a İtiraz Kaç Günde Sonuçlanır?

KYOK’a itirazın sonuçlanmasının süresi; somut olayın koşullarına ve adliyelerin iş yüküne göre değişebilecektir.

KYOK’a itirazı incelemek ve karara bağlamakla görevli olan Sulh Ceza Hakimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise o yer Cumhuriyet Başsavcılığından bu hususta talepte bulunabilmektedir.

Örneğin bu gibi bir durum söz konusu olduğunda KYOK’a itirazın sonuçlanma süresi dosya üzerinden yapılacak incelemeden daha uzun sürecektir.

KYOK Verilen Dosyalarda Sürece Genel Bir Bakış!

KYOK verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta Sulh Ceza Hakimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

KYOK’a itiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmanın genişletilmesi için talepte bulunabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa istemi gerekçeli olarak reddeder.

Sulh Ceza Hakimliği, itirazı yerinde bulursa Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir ve kovuşturma süreci başlar.

KYOK verilmesi ve KYOK’a ilişkin itirazların değerlendirilmesi; etkin bir soruşturma yürütülmesi ilkesinin gözetilmesi açısından önem arz etmekte olup sürece ilişkin detayların titizlikle incelenmesi gerekmektedir.

KYOK’a İtiraz Dilekçesi Örneği

… NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

Gönderilmek Üzere

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SORUŞTURMA NO: ….

KARAR NO: ….

İTİRAZ EDEN 
MÜŞTEKİ : XXXXXX

VEKİLİ : XXXXXX

ŞÜPHELİ : XXXXXX

KONU : … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen …. tarih ve … Karar No’lu Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar’a (KYOK) itirazımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

…. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından …. tarihinde, şüpheli … hakkında Dolandırıcılık suçu açısından olayda suçun varlık kazanmayışının söz konusu olduğu ve olayın taraflar arasında hukuksal bir uyuşmazlık olduğundan bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Söz konusu bu karara karşı tarafımızca itiraz etme zarureti doğmuştur. Şöyle ki;

…………. SEBEPLERİYLE ŞÜPHELİ MÜVEKKİLE YÖNELİK OLARAK DOLANDIRICILIK SUÇU TEŞKİL EDEN EYLEMİ MEYDANA GETİRMEKTEDİR.

ŞÜPHELİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞBU EYLEMLER TCK MADDE 158 KAPSAMINDA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU MEYDANA GETİRMEKTEDİR. Çünkü şüpheli, açıkladığımız nedenlerle ticari faaliyetleri esnasında hileli davranışı ile Müvekkili aldatmış ve bu durumdan menfaat elde etmiş ve etmeye devam etmektedir.

Bu kapsamda, şüpheli hakkında TCK madde 158’de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçundan kamu dava açılmasını talepli şikayet dilekçemiz … Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuş ise de, …. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …. Soruşturma No.’lu dosyasından …. Karar No’lu kararı ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir. Ancak bu karar hukuka aykırı olduğundan, ilgili kararın kaldırılmasını talep ederiz.

Yukarıda izah edilen olay kapsamında, şüpheli …., Müvekkile karşı NİTELİKLİ DOLANDIRILICILIK suçunu işlemiş olup bu kapsamda şüpheli hakkında kamu davası açılması gerekmektedir.
Tüm bunlara rağmen, … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmesi hukuka aykırı olup, İŞBU KARARIN KALDIRILMASINI, MÜVEKKİLE YÖNELİK EYLEMLERİ NEDENİYLE …. HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILMASINI VEKALETEN TALEP EDERİZ.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen nedenlerle, … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …. Soruşturma No’lu dosyasından verilen … Karar No’lu Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar’ın KALDIRILMASINI vekaleten talep ederiz.

MÜŞTEKİ VEKİLİ

XXXXXX

İşbu metin konunun genel hatlarıyla açıklanması için hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!