İçeriklerimiz

Tavzih Dilekçesi

Tavzih Nedir?

Tavzih, Türk Dil Kurumu’na göre “açıklama, aydınlatma” anlamına gelmekte olup hukuk nazarında hükmün tavzihi kurumu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nun 305.maddesinde düzenlenmiştir.

Hüküm, yargılama sonucunda verilen nihai kararı ifade etmektedir. Nihai kararı veren mahkemeye dilekçe verilmek suretiyle, verilen hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir. (HMK m.305/1)

Hükmün tavzihini düzenleyen ilgili maddenin devamında ise hüküm fıkrasında taraflara tanınan hakların ve yüklenen borçların; tavzih yolu ile sınırlandırılamayacağı, genişletilemeyeceği ve değiştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. (HMK m.305/2)

Hükmün icrası konusunda hak kaybı yaşanmaması ve istenmeyen sonuçların doğmaması açısından süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Tavzih Şartları Nelerdir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 305.maddesine göre; tavzih için birtakım şartlar öngörülmüştür:

  • Verilen hükmün yeterince açık olmaması
  • Hükmün icrasında tereddüt uyandırıyor olması
  • Hükmün birbirine aykırı fıkralar içermesi

Bu şartlardan herhangi birinin varlığı halinde, nihai kararı veren mahkemeden tavzih talebinde bulunulabilir.

Tavzih İstinaf Süresini Keser Mi?

Tavzih talebinde bulunulmuş olması, istinaf veya temyiz süresini kesmeyeceği gibi; verilen hükmün icrasını da durdurmaz.

Tavzih Ne Zamana Kadar Yapılabilir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 305.maddesi uyarınca; tavzih konusu olan hükmün icrası tamamlanıncaya kadar, taraflarca hükmün tavzihi talep edilebilir.

Tavzih Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

Tavzih, hükmün icrası tamamlanıncaya kadar, dilekçeye tarafların sayısı kadar nüsha eklenmek suretiyle hükmü veren mahkemeden istenebilir.

Dilekçenin bir nüshası, cevap süresi mahkemece belirlenerek karşı tarafa tebliğ edilir. Cevap, tavzih talebinde bulunan tarafa tebliğ edilir.

Mahkeme, tavzih talebine cevap verilmemiş olsa bile dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir; ancak gerekli görürse iki tarafı sözlü açıklamalarını yapabilmeleri için davet edebilir.

Mahkeme, tavzih talebini yerinde gördüğü takdirde; düzeltilen hususlarla ilgili karar, mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretlerin altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kağıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir.

Bu doğrultuda; mahkeme cevap sürelerini de dikkate alarak, tavzih talebini karara bağlayacaktır.

Tavzih Dilekçesi Örneği

…….. AİLE MAHKEMESİNE

TAVZİH TALEBİNDE

BULUNAN DAVACI : XXXXXXX

VEKİLİ : XXXXXXX

DAVALI : XXXXXXX

KONU : …….. Aile Mahkemesi’nin …… tarih ve ….. E. ve …… K. sayılı kararının tavzihi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenizce verilen …… tarih ve ….. E. ve …… K. sayılı karar ile davamızın kabulüne karar verilmiş ise de; ilgili kararın gerekçe kısmında yazılan ……….. hususu ile hüküm kısmında yazılan ……… hususu birbiri ile çelişkili olup bu husus hükmün icrası konusunda tereddüt uyandırmaktadır.

Dava konusu kapsamında gerekçe kısmında ………. yazılan hususun, hüküm kısmında yazılan ……… kısmına paralel olarak düzenlenmesi gerekmekte olup hükmün icrasını etkileyecek bu husus sebebiyle, işbu tavzih dilekçemizi yasal süresi içerisinde sunma zorunluluğumuz doğmuştur.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak sebeplerle, tavzih talebimizin kabulü ile Sayın Mahkemenizce verilen …… tarih ve ….. E. ve …… K. sayılı kararın gerekçe kısmında yazılı hususun düzeltilmesini vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

XXXXXXX

İşbu dilekçe örnek olarak hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!