Ceza Hukukuİçeriklerimiz

Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler ve Sözler

Hakaret Nedir?

Hakaret, Türk Dil Kurumu’na göre “onur kırma, onura dokunma” anlamına gelmektedir. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanununun (“TCK”) madde 125 ve devamında düzenlenmiştir.

Hakaret, kişinin birey olmaktan kaynaklanan haklarına bir saldırıdır bu nedenle hak kaybına uğramamak ve geri dönülmesi güç sonuçlarla karşılaşmamak adına sürecin bir avukat desteği ile birlikte yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda uzman avukat kadromuzdan konu hakkında bilgi almak için info@calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

TCK madde 125

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler ve Sözler

Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Hakaret suçunun;

 • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
 • Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
 • Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Hakaret, şerefe karşı suçlar kapsamında olduğundan hak kaybına uğramamak adına sürecin bir avukat desteği ile birlikte yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda uzman avukat kadromuzdan konu hakkında bilgi almak için info@calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Hakaret Suçu Nasıl Oluşur?

Hakaret suçu 2 farklı şekilde meydana gelebilir.

 • Somut bir fiil veya olgunun isnat edilmesi yolu ile
 • Sövme niteliğindeki genel söz ve davranış yolu ile

Hakaret suçu, tüzel kişiliklere karşı işlenemez. Yalnızca gerçek kişilere yönelik kelime veya sözler hakaret suçunun konusu olabilir.

Hakaret Sayılmayan Kelimeler veya Sözler Nelerdir?

Bir kelime veya sözün hakaret suçunu meydana getirebilmesi için kişiyi rencide eden, değersizleştiren bir kelime veya söz olması gerekmektedir. Hakaret sayılan ve sayılmayan kelimeleri teker teker saymak mümkün olmamakla birlikte örneklendirmek gerekirse;

 • “şerefsiz”, “haysiyetsiz”, “fahişe”, “alçak”, “hırsız”, “rüşvetçi” gibi sözler hakaret suçunu oluşturur.
 • “öküz”, “it” gibi hayvan isimleri de hakaret suçunu oluşturur. Ancak birine “sen Mahide’nin telefonunu çaldın, hırsızsın” denildiğinde, bu olgu ispatlanırsa hakaret suçu meydana gelmez. Temelde, bir söz veya kelimenin hakaret suçunu meydana getirip getirmemesi somut olayın özelliklerine göre önemli ölçüde değişmektedir.

Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Hakaret suçunun temel cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Ancak suçun nitelikli hallerinden biri meydana gelmiş ise cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamaz.

Hakaret suçunun alenen işlenmesi halinde ceza altıda bir oranında artırılır.

Polis ve Askere Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

Örnek vermek gerekirse, polis ve askere söylenen “siz kimsiniz”, “hayvanca davranan üniformalılar” gibi sözler uygulamada hakaret sayılmamaktadır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, hakaret suçu somut olayın özelliklerine göre farklılık arz etmektedir.

Hemşire ve Doktora Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

Örnek vermek gerekirse, hemşire ve doktora söylenen “işini düzgün yap”, ne biçim iş yapıyorsun” gibi sözler uygulamada hakaret sayılmamaktadır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, hakaret suçu somut olayın özelliklerine göre farklılık arz etmektedir.

Beddua Etmek Hakaret Midir?

“Allah senin cezanı versin”, “cehenneme kadar yolun var”, “bahçende çiçek açmasın” ve bunlar gibi beddua niteliğindeki sözler Yargıtay tarafından hakaret suçunu oluşturacak nitelikte sayılmamaktadır.

Hakaret Davasında İspat Nasıl Gerçekleşir?

Hakaret suçunun meydana geldiğinin ispatı için birçok ispat aracı kullanılabilir.

 • Tanık beyanı,
 • İletişim kayıtları,
 • Telefonun fiziksel incelenmesi
 • SMS veya diğer uygulamalar üzerinden gönderilen mesajlar
 • Ses veya görüntü kaydı,
 • E-tespit yoluyla ispat

İşbu metin konunun genel hatlarıyla açıklanması için hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!