İçeriklerimiz

Adli Para Cezası

Adli para cezası Türk Ceza Kanunu’nun 52.maddesinde yer alan yaptırımlardan biridir.

“Madde 52- (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.

(3) Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.

(4) Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.”

Bu kapsamda hak kaybı yaşanmaması adına sürecin takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Adli Para Cezası Nedir?

Adli para cezası, kanunda düzenlenen, suç karşılığında uygulanan yaptırımlardan biridir. Bir suç işlediğinin tespit edilmesi halinde kişiye hapis cezası veya adli para cezası verilebilir. Bu nedenle adli para cezasına yalnızca mahkemeler tarafından hükmedilebilir.

Kaç Çeşit Adli Para Cezası Vardır?

Türk Ceza Kanunu’nda 4 farklı adli para cezası düzenlenmiştir. Bunlar;

Doğrudan Hükmedilen Adli Para Cezası

Kanun’da suçun yaptırımı olarak doğrudan adli para cezasının düzenlendiği hallerde, verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi değil, hakimin direkt olarak adli para cezasına hükmetmesi söz konusu olmaktadır.

Seçenek Yaptırım Olarak Hükmedilen Adli Para Cezası

Kanun’da herhangi bir suçun yaptırımı olarak hapis cezası veya adli para cezası düzenlenmiş olabilir. Bu durumda hakim bunlardan yalnız birini uygulayarak adli para cezasına hükmedebilir.

Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezası

Kasten işlenen suçlarda 1 yıl ve altında hapis cezası verilmesi halinde hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi mümkündür. Taksirle işlenen suçlarda ise ceza miktarına bakılmaksızın tüm hapis cezaları adli para cezasına çevrilebilir.

Hapis Cezası ile Birlikte Hükmedilen Adli Para Cezası

Kanun’da bazı suçlar açısından hem hapis hem de adli para cezasına hükmedilmesi düzenlenmiştir. Bu durumda hem hapis hem de adli para cezasına aynı anda hükmedilir.

Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mahkemenin takdirindedir. Kişinin sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecindeki tutumları gibi unsurlar mahkeme tarafından değerlendirilerek hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesinin şartları;

  • Kasten işlenen suçlarda, hükmedilen hapis cezası 1 yıldan kısa süreli ise adli para cezasına çevrilebilir.
  • Taksirle işlenen suçlarda, hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi için herhangi bir süre sınırı bulunmamakta olup her zaman adli para cezasına çevrilebilir.
  • Bilinçli taksirle işlenen suçlarda, hükmedilen hapis cezası 1 yıldan kısa süreli ise adli para cezasına çevrilebilir.

Ancak, hükmedilen hapis cezası 30 gün ve daha az süreli ise, hakim hapis cezasını adli para cezasına veya diğer seçenek yaptırımlara çevirmek zorundadır. Bu durumlarda yukarıda izah edildiği gibi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Ayrıca, hapis cezasına hükmedilen kişi 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük ise, 1 yıl veya altındaki hapis cezaları adli para cezasına veya seçenek yaptırımlar çevrilmek zorundadır.

Adli Para Cezası Nasıl Hesaplanır?

Adli para cezası, ilgili suçta belirtilen ceza alt ve üst sınırları dikkate alınarak belirlenmektedir. Eğer ki ilgili suçun adli para cezası için alt ve üst sınırı belirli değil ise TCK madde 52 uyarınca en az 5 gün, en fazla 730 gün kabul edilerek hesaplama yapılmaktadır.

Adli para cezası belirlenirken öncelikle kişiye verilecek cezanın gün sayısı belirlenir. Belirlenen gün sayısı, sanığın ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak gün başına en az 20, en fazla 100 TL üzerinden adli para cezasına çevrilir.

Örneğin 20 gün üzerinden günlüğü 30 TL’den adli para cezası verilen sanık hakkında 600 TL adli para cezasına hükmedilir.

Adli Para Cezası Nereye Ödenir?

Adli para cezası kararı verilmesinin ardından kararın kesinleşmesi ile birlikte kararı veren mahkeme, Cumhuriyet İnfaz Savcılığına yazarak kararın infazını ister.

Cumhuriyet İnfaz Savcılığı, mahkemenin yazısının ardından “adli para cezası ödeme emri” düzenleyerek hükmedilen adli para cezasının ödenmesi için kişiye ödeme emri gönderir.

Ödeme emri ile birlikte, adliyede bulunan Cumhuriyet İnfaz Savcılığına başvurulması ve ve Savcılıktan Vergi Dairesine hitaben yazı alınması gereklidir. Yazının alınması ile birlikte Vergi Dairesine ödeme yapılarak ödeme dekontu Cumhuriyet İnfaz Savcılığına teslim edilmelidir.

Adli Para Cezasının Kaç Günde Ödenmesi Gerekir?

Adli para cezasının, ödeme emrinin kişiye tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Adli Para Cezası Ertelenir mi?

Cezanın ertelenmesi yalnızca hapis cezaları açısından düzenlenmiş bir kurum olduğundan adli para cezasının ertelenebilmesi mümkün değildir. Hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrildiği hallerde dahi, adli para cezası ertelenemez.

Adli Para Cezası Taksitlendirilir mi?

Adli para cezasının taksitlendirilebilmesi mümkündür. Hakim, adli para cezasına hükmedilen kişinin ekonomik durumunu göz önüne alarak cezanın 24 aya kadar taksitlendirilerek ödenmesine karar verebilir.

Hakimin, taksitlendirme için süre belirtmediği hallerde, ödeme emri gönderilerek adli para cezasının ödenmesinin talebi ile kişi, ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren 1 ay içerisinde adli para cezasının 1/3’ünü öder ise kalan tutar iki eşit taksite bölünerek ödenebilir. Bu şekilde bir taksitlendirme, hakim taksitlendirme kararı vermese dahi adli para cezasına hükmedilen herkes için yapılabilmektedir.

Adli Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Adli para cezası sonrasında düzenlenen ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren 1 ay içerisinde adli para cezası ödenmez ve ödeme emrinde belirtilen kamuya yararlı işte çalışma tedbiri süresi içinde kabul edilmezse; Cumhuriyet Savcısının kararı ile verilen para cezasının ödenmeyen kısmı hapis cezasına çevrilir.

Kişi, adli para cezasını ödememesi nedeniyle hapis cezasına çarptırılır ise cezaevindeyken veya dışardayken mahkum olduğu para cezasını ödeyerek hapis cezasından kurtulabilir.

Adli Para Cezası Sicile İşlenir mi?

Adli para cezası da hapis cezası gibi ilgili kişinin siciline işlenir. Adli para cezasına ilişkin olarak adli sicil kaydının silinmesi Adli Sicil ve İstatislik Genel Müdürlüğü tarafından resen yapılır. Resen silinmeyen kayıtlar için dilekçe verilmesi suretiyle kaydın silinmesi talep edilebilir.

Adli Para Cezasına İtiraz

Adli para cezası, mahkemeler tarafından verilen mahkumiyet kararı olduğu için, hapis cezası gibi istinaf yoluna başvurulabilmesi mümkündür.

Adli para cezasına yönelik istinaf mahkemesine başvurulduktan sonra temyiz yoluna başvurulabilmesi mümkün değildir. İstinaf mahkemesinin verdiği karar kesindir.

Doğrudan hükmedilen adli para cezası hakkında istinaf yoluna başvurulabilmesi için istinaf sınırı mevcuttur. Bu kapsamda, istinaf sınırı 3 bin TL’dir. 3 bin TL ve altındaki adli para cezaları için istinaf yoluna başvurulamaz. Ancak, hapis cezasından çevrilen adli para cezalarında istinaf sınırı bulunmamaktadır. Adli para cezası, hapis cezasından çevrilerek verildi ise herhangi bir sınıra tabi olmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.

İşbu metin konunun genel hatlarıyla açıklanması için hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!