Aile Hukukuİçeriklerimiz

Vasi Tayini Dilekçesi

Vasi Tayini Nedir?

Vesayete ilişkin hükümler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)’nun 396 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup vesayet altına alınan küçük ve kısıtlılara vasi tayini yapılır.

Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.

Vesayet altına alınan küçük veya kısıtlının menfaatlerinin korunabilmesi ve hukuki işlemlerde en iyi şekilde temsil edilebilmesi bakımından süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Vasi Tayini Kararı Nasıl Alınır?

Vasi tayini, Türk Medeni Kanunu’nda sayılan hallerde gündeme gelebilmektedir:

Küçüklük

Velâyet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır. (TMK m. 404)

Kısıtlama

  • Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır. (TMK m. 405)

  • Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim

Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır. (TMK m. 406)

  • Özgürlüğü bağlayıcı ceza

Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır. (TMK m. 407)

  • İstek üzerine

Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir. (TMK m. 408)

Vasi Tayini İçin Gerekli Belgeler

Vasi tayini, yukarıda sayılan hallerde gündeme gelebilecek olup vasi tayini için gerekli belgeler küçük veya kısıtlının hangi sebeple vesayet altına alınacağına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Örneğin; vesayet makamına akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle vesayet altına alınması talep edilen kişinin sağlık raporlarının sunulması gerekmekte iken, savurganlık nedeni ile vesayet altına alınması talep edilen kişinin savurgan olduğunun ispatlanabileceği evraklar sunulmalıdır.

Bu doğrultuda delillerin en doğru şekilde belirlenerek vesayet makamına sunulabilmesi adına süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Vasi Tayininde Yetkili ve Görevli Mahkeme

Vasi tayini işlemlerinde yetkili mahkeme, vesayet altına alınması talep edilen küçük veya kısıtlının yerleşim yeri mahkemesi olup görevli mahkeme ise vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Vasi Tayinini Kim Talep Edebilir?

Vasi tayini, kişinin kendisi veya yakınları tarafından talep edilebilir.

Bununla birlikte; görevlerini yaparlarken vesayeti gerektiren böyle bir hâlin varlığını öğrenen nüfus memurları, idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.

Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir mahkumiyete hükmedildiğinde ise; cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür.

Noterden Vasi Tayinliği Alınabilir Mi?

Vasi tayini, ancak mahkeme kararı ile yapılabilmektedir. Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca noterden vasi tayinliği alınabilmesi mümkün değildir.

Vasi Tayini Dilekçesi Örneği

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI : XXXXXXX

VEKİLİ : XXXXXXX

DAVALI : HASIMSIZ

KENDİSİNE VASİ TAYİNİ

İSTENİLEN : XXXXXXX

KONU : Vasi tayini talebi

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil, vasi tayini talep ettiğimiz XXXXX’in oğlu olup babasına Alzheimer teşhisi konması sebebi ile Mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

Müvekkilin babası, sağlık durumu nedeni ile kendi kişiliği ve malvarlığı ile ilgili menfaatlerini koruyabilecek durumda değildir. Sağlık durumu sebebi ile hukuki işlemlerde vasi ile temsil edilmesi de zorunludur.

Bu nedenle, Müvekkilin babası XXXXX’in kişiliği ve malvarlığı ile ilgili menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde kendisini temsil etmek için Müvekkilin vasi tayin edilmesini talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK vs. mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

  • Sağlık raporu
  • Tanık
  • Yemin
  • Gerektiğinde keşif
  • Emsal yargı kararları
  • ve sair her türlü delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen ve Mahkemeniz tarafından re’sen dikkate alınacak olan nedenlerle, Müvekkil XXXXX’in, babası XXXXX’e vasi tayin edilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

XXXXXXX

İşbu dilekçe örnek olarak hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!