Dilekçelerİçeriklerimiz

Süre Tutum Dilekçesi

Ceza yargılamasında gerek sürelerin kısa olması gerekse ceza mahkemesi tarafından aleyhe verilmiş bir karar olması halinde verilen karara itiraz etmenin ehemmiyeti nedeniyle hak kaybı yaşanmaması ve istenmeyen sonuçların doğmaması açısından süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Süre Tutum Nedir?

Süre tutum, ceza yargılaması sonucunda mahkeme tarafından verilen karara itiraz edilecek ise, bu karara itiraz süresi içerisinde gerekçeli karar tebliğ edilene kadar sürenin sona ermemesi açısından süreyi durdurup, mahkemece verilen karara itiraz edileceğini belirten dilekçedir.

Süre Tutum Dilekçesi Verilmezse Ne Olur?

Süre tutum dilekçesi verilmediği takdirde, itiraz süresi kararın mahkeme tarafından açıklanmasından yani, kararın açıklandığı son duruşmadan itibaren 7 gün içerisinde gerekçeli karar tebliğ edilmemiş ise ya itiraz hakkı ortadan kalkacak ve karar kesinleşecek ya da gerekçeli karar uygun olmayan eksik bir itiraz dilekçesi sunulacaktır.

Bu nedenle, özellikle ceza yargılamasında kişilerin mahkumiyetle sonuçlanabilecek bir yargılamaya tabi olması nedeniyle süre tutum dilekçesi önem arz etmektedir.

Mahkemece kararın açıklanmasının ardından 7 gün içerisinde süre tutum dilekçesi ile karara itiraz edilmeli ve gerekçeli dilekçenin gerekçeli kararın tebliğinden sonra sunulacağı belirtilmelidir.


Süre Tutum Dilekçesi Hangi Mahkemeye Verilmelidir?

Süre tutum dilekçesi, bir üst mahkemeye gönderilmek üzere, kararı veren yerel mahkemeye verilmelidir.


Süre Tutum Dilekçesi İstinaf Yerine Geçer mi?

Süre tutum dilekçesi aslında bir istinafa başvuru dilekçesi olmakla birlikte, temel olarak 7 günlük sürenin durdurulması amacıyla sunulduğundan ve süre tutum dilekçesi sunulduğunda gerekçeli karar henüz tebliğ edilmemiş olduğundan süre tutum dilekçesi ile istinafa başvurulsa da gerekçeli kararın tebliği ile birlikte hak kaybı yaşanmaması mutlaka ayrıntılı bir istinaf dilekçesi sunulması gereklidir.


Süre Tutum Dilekçesinde Zamanaşımı Var Mıdır?

Süre tutum dilekçesinin sunulması için zamanaşımı ceza mahkemelerinde bu süre kararın tefhim tarihinden itibaren 7 gündür. Bu sürelerin sona ermesi ile birlikte istinaf mahkemesine başvuru hakkı ortadan kalkacağı için süre tutum dilekçesi sunulamaz.

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

……..BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

….. CEZA MAHKEMESİ’NE

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ SUNAN

MÜŞTEKİ : XXXXXXX

VEKİLİ : XXXXXXX

SANIK : XXXXXXX

KONU : …….. Ceza Mahkemesi’nin …… tarih ve …..E. ve …… K. Sayılı kararına dair hükmüne karşı istinaf yoluna başvuru ve süre tutum talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilimizin müştekisi ve katılanı bulunduğu ……Asliye Ceza Mahkemesi’nin …… tarih ve …..E. ve …… K. Sayılı kararında Sanık XXXXX’in beraatine karar verilmiştir.

……. Ceza Mahkemesi’nin iş bu kararı, yasanın usul ve esas hükümlerine aykırı olup eksik inceleme neticesinde tesis edildiğinden, karara karşı istinaf yoluna başvurduğumuzdan, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip, gerekçeli istinaf dilekçemizi vereceğimizi belirterek işbu süre tutum dilekçemizi yasal süresi içerisinde vekaleten sunuyoruz.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak sebeplerle, işbu süre tutum dilekçemiz yasal süresi içerisinde sunar, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğ edilmesi ile birlikte gerekçeli istinaf dilekçemizi sunacağımızı belirterek yasanın usul ve esas hükümlerine aykırı olan iş bu Yerel Mahkemenin kararının bozulmasını vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

XXXXXXX

İşbu metin konunun genel hatlarıyla açıklanması için hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!