Aile Hukukuİçeriklerimiz

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma, eşlerin ortak kararı ile boşanmaya karar vermeli sonucunda, evliliğin sona ermesi halindeki şartlarda da anlaşmaları ile uzlaşarak boşanmaya karar vermeleridir. Anlaşmalı boşanma ile boşanabilmek için eşlerin boşanmaya ilişkin hukuki sonuçların tamamı üzerinde uzlaşma sağlaması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma ile evliliğin sona ermesinin tüm hukuki sonuçları hakkında anlaşmaya varılması gerektiğinden hak kaybı yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan konu hakkında bilgi almak için info@calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166.maddesinin 3.fıkrasında düzenlenmiştir.

TMK madde 166/3:

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Kanun maddesinde de belirtildiği üzere, eşlerin boşanma konusunda anlaşmaları, evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ve ortak hayatın devamının mümkün olmayacağını göstermektedir.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Anlaşmalı boşanma yöntemi ile evlilik birliğinin sona erdirilebilmesi için birtakım şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar;

 • Evlilik birliği en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
 • Eşler ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eşin açtığı boşanma davasını diğer eş kabul etmelidir.
 • Eşler, mahkeme huzurunda boşanma beyanlarını sunmuş olmalıdır.
 • Eşlerin hazırlamış olduğu anlaşmalı boşanma protokolü hukuka uygun olmalı ve hakim tarafından kabul edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açmadan önce, öncelikle eşler arasında boşanmanın hukuki sonuçlarına ilişkin herhangi bir uyuşmazlığın olmadığına dair ve boşanmanın hukuki sonuçlarını içeren bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır.

Hazırlanan anlaşmanın ilgili mahkemeye sunulması ile davanın açılması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası genellikle 1 duruşmada karara bağlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma için gerekli koşulların varlığı ve mahkemeye sunulan protokolün hukuka uygun olması halinde tarafların boşanmasına karar verilir.

İlk duruşmanın verileceği süre mahkemelerin yoğunluğuna göre değişmekte olup, ortalama olarak 1-3 ay içerisinde duruşma günü ve duruşmada boşanma kararı verilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesi için eşlerin boşandığına dair gerekçeli kararın mahkeme tarafından hazırlanması ve bu kararın taraflara tebliğ edilmesi gerekmektedir. Kararın taraflara tebliğ edilmesi sonrasında üst mahkemeye başvuru süresi boyunca eşlerden herhangi birinin başvuru yapmaması halinde karar kesinleşmektedir.

Kararın kesinleşmesinin ardından kesinleşme şerhi mahkeme tarafından hazırlanarak karar ilgili Nüfus Müdürlüğüne gönderilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Geçerlilik Süresi

Anlaşmalı boşanma protokolünün kanunen düzenlenmiş herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Protokol, eşlerin üzerinde mutabık olduğu süre boyunca geçerlidir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı ve Velayet

Eşler arasında imzalanan anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımı ve velayet hükümlerine de yer verilmelidir.

Hakimin hazırlanan protokolü kabul etmesi için, eşler, mal paylaşımı ve velayet hususunda tam bir uzlaşıya varmış olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatı ile anlaşmalı boşanma davalarında görevlidir.

Anlaşmalı boşanma davalarında yetkili mahkeme hususunda ise bir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Eşler zaten aralarında anlaşmış oldukları için, isterlerse bulundukları Aile Mahkemesinde isterlerse de başkaca bir Aile Mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Keza, eşler arasında bir yetki itirazı söz konusu olmayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl İptal Edilir?

Anlaşmalı boşanma, duruşmada eşlerden birinin anlaşmalı boşanmak istemediğini beyan etmesi ile iptal edilebileceği gibi, duruşma sonrasında kararın tebliğ edilmesi ile birlikte, itiraz süresi içerisinde karar itiraz edilerek de iptal edilebilir.

Tek Celsede Boşanmak Mümkün Müdür?

Yukarıda izah edildiği üzere, anlaşmalı boşanmanın şartlarının varlığı ve anlaşmalı boşanma protokolünün hukuka uygun düzenlenmesi halinde boşanma davası genelde tek celse sürmektedir. Bu nedenle, tek celsede boşanmak mümkün olup, eşlerin tek celsede boşanmak gibi bir talebinin olması halinde anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmeleri gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 1. İşbu Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün tarafları, Davacı …… adresinde bulunan ….. TC Kimlik Numaralı …… ile Davalı …… adresinde bulunan …… TC Kimlik Numaralı ……’tur.
 2. Taraflar, …… tarihinde evlenmiş olup, müşterek çocukları olmaksızın, …… adresinde ikamet etmekte iken, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliği çekilmez hale gelmiş ve boşanmaya karar vermişlerdir.
 3. Tarafların müşterek çocukları bulunmaması nedeniyle velayet ve iştirak nafakası talepleri mevcut olamayacak olup, Tarafların birbirlerinden yoksulluk nafakası veya her türlü nafaka talebi de bulunmamaktadır.
 4. Tarafların ayrıca birbirlerine yönelik olarak maddi ve manevi tazminat talepleri de bulunmamaktadır.
 5. Evlilik birliği içerisinde edinilen sair tüm menkul ve gayrimenkuller, ait olduğu taraf üzerinde kalacaktır. Taraflar birbirlerinden başkaca hiçbir nam ve ad altında talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
 6. İşbu Protokol ile Taraflar anlaşarak boşanmayı hiçbir baskı altında kalmadan hür iradeleri ile kabul ve taahhüt eder.
 7. İşbu Protokol ….. ve …… arasında, …… adresinde …… tarihinde yedi madde ve üç nüsha halinde düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

İşbu metin konunun genel hatlarıyla açıklanması için hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!