Ceza Hukukuİçeriklerimiz

Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK)’nun 36. maddesi uyarınca; motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Bu kuralı ihlal eden kişilere, her yıl yeniden değerleme oranından belirlenen trafik cezaları tutarında idari yaptırım uygulanır.

İtiraz edilmemesi halinde ilgili yaptırım kesinleşecek olup herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Konu hakkında bilgi almak için info@calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

2024’te Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası

2024 itibari ile ehliyetsiz araç kullanmanın cezası, 12.978 TL olarak belirlenmiştir.

Ehliyetsiz araç kullanma, KTK hükümleri uyarınca üç şekilde ortaya çıkabilmektedir:

 • Sürücü belgesi olmayanlar,
 • Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınanlar,
 • Sürücü belgesi iptal edilenler

Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.

2024’te Ehliyetsiz Motor Kullanmanın Cezası

Ehliyetsiz motor kullanmanın cezası da, ehliyetsiz araç kullanma cezası ile aynıdır. Bu kapsamda, ehliyetiniz varsa bile; türü itibari ile motor kullanmaya uygun değilse de 12.978 TL idari yaptırım uygulanır.

Ehliyetsiz ve Alkollü Araç Kullanmak

Ehliyetsiz araç kullanmak ile alkollü araç kullanmak ayrı ayrı idari yaptırımlara konu kabahatlerdir.

Ehliyetsiz araç kullanmaya ek olarak alkollü de olunması halinde, alkol promil değerine ve kaçıncı kez alkollü araç kullanıldığına göre cezanın tutarı değişecek ve her iki kabahat bakımından da ayrı ayrı idari yaptırım uygulanacaktır.

Ehliyetsiz Araç Kullanırken Kazaya Karışmak

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası, idari bir yaptırım olup aynı zamanda da kazaya karışılması halinde uygulanacak idari yaptırım yine aynı olacaktır. Ancak ehliyetsiz araç kullanırken yaralamalı/ölümlü kazaya karışılması durumunda, kazanın meydana geliş şekli, sürücünün kusuru gibi hususlar incelendiğinde; ehliyetsiz araç kullanan sürücü hakkında ayrıca ceza davası açılabilmekte ve somut olayın koşullarına bağlı olarak ehliyeti olmadan trafikte olması nedeni ile taksirinden bahsedebilmek mümkün olabilmekte ve bu nedenle kişi ceza alabilmektedir.

Ek olarak, ehliyetsiz araç kullanırken maddi hasarlı kazaya karışılması durumunda bu husus sigorta ve kasko şirketleri açısından önem arz edebilecektir.

Bu tip durumlarla karşılaşılması durumunda mutlaka uzman avukatlardan destek alınması gerekmektedir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Ehliyetsiz araç kullanma cezası, Kabahatler Kanunu kapsamında uygulanan bir idari yaptırım türü olup ilgili yaptırımın hukuka aykırı olduğunun düşünülmesi durumunda itiraz yolu öngörülmüştür.

İlgili cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimlikleri nezdinde, idari yaptırıma itiraz edilebilmesi mümkündür.

Araç Kullanma Cezasının İptali Nasıl Olur?

Ehliyetsiz araç kullanma cezasının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili cezaya Sulh Ceza Hakimlikleri nezdinde itiraz edilmesi üzerine; Hakimlikçe itiraz haklı bulunur ve itirazın kabulüne karar verilirse ilgili ceza iptal edilir.

Bağlanan Araç Nasıl Geri Alınır?

Ehliyetsiz araç kullanma sonucu, idari yaptırım uygulanan kişi tarafından kullanılan araç; aracı kullanabilecek ehliyetli bir kişinin bulunmaması halinde trafik güvenliğinin tehlikeye düşmemesi açısından yediemin otoparkına çekilir.

Ehliyetli ise araç sahibi veya aracı kullanabilecek ehliyetli bir kişi ile birlikte araç sahibi, ehliyetsiz araç kullanma cezasını ve yediemin ücretini ödeyerek aracı geri alabilir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Kime Kesilir?

İşbu yazımızda da bahsedildiği üzere ehliyetsiz araç kullanma cezası;

 • Sürücü belgesi olmayanlar,
 • Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınanlar,
 • Sürücü belgesi iptal edilenlere kesilir.

Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir?

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesinde düzenlenmiştir.

Ehliyetsiz araç kullanma halinde, trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması da söz konusu olursa; kişi TCK m.179 uyarınca cezalandırılabilecektir.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

Madde 179- (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Taksitlendirilebilir Mi?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu m.17/3 uyarınca; idarî para cezası, Devlet Hazinesine ödenir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idarî para cezasının, ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

Ehliyeti Evde Unutmanın Cezası Var Mıdır?

KTK m.44/1-b uyarınca; sürücü belgesi sahipleri, araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmak ve yetkililerin her isteyişinde göstermek zorundadırlar.

2024 itibari ile ehliyeti olan sürücünün ehliyetini yanında bulundurmamasının cezası, 1.506 TL olarak belirlenmiştir.

3. Kez Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası Nedir?

Kabahatler Kanunu m.15/2 uyarınca; aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. Bu nedenle 3. Kez ehliyetsiz araç kullanma halinde de, yine 12.978 TL idari yaptırım uygulanacaktır.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

… NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN : XXXXXXX (TC……)

VEKİLİ : Av. XXXXXX

KARARINA İTİRAZ EDİLEN : … BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ : ../../..

İTİRAZ KONUSU : … Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nin ../../.. tarih, ..:.. saatli ve …. sıra no’lu Trafik İdari Para Cezası Tutanağı’nın iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil aleyhine ../../.. tarih ve … seri no ile düzenlenmiş trafik idari para cezası haksız, mesnetsiz ve yasaya aykırı olup iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

Tüm bu arz ve izah edilen nedenlerle Müvekkile yönelik düzenlenen ../../.. tarihli …. seri no’lu Trafik Cezası’nın iptalini talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : 2918 Sayılı Kanun, TCK., CMK. ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

../../.. tarihli … seri no’lu Trafik Cezası,

 • Bilirkişi incelemesi,
 • Tanık,
 • Keşif,
 • Yemin,
 • Ve sair her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle; ../../.. tarihli ve … seri no’lu Trafik Cezası’nın iptalini talep ederiz. ../../..

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

XXXXX

İşbu dilekçe örnek olarak hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!