Dilekçelerİçeriklerimiz

Müdahale Talep Dilekçesi

Hukuk yargılamaları bakımından müdahale talebi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nun 65 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup yazımızın devamında detaylı olarak açıklanacağı üzere, hukuki sonuçları bakımından önem arz ettiğinden hak kaybı yaşanmaması adına süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Konu hakkında bilgi almak için info@calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Müdahale Talebi Nedir?

Davaya müdahale, HMK uyarınca asli müdahale ve fer’i müdahale olmak üzere ikiye ayrılır. Yazımızın devamında detaylı olarak açıklanacak olup kısaca özetlemek gerekirse; asli müdahale, üçüncü kişinin yargılamanın taraflarına karşı aynı mahkemede dava açması, fer’i müdahale ise üçüncü kişinin davanın taraflarından biri yanından davaya katılması olarak tanımlanabilir.

Müdahale Talebinin Gerekçesi

Asli müdahale bakımından müdahale talebinin gerekçesi, talepte bulunan üçüncü kişinin yargılama konusu olan hak veya şey üzerinde kısmen ya da tamamen hak iddia etmesidir.

Fer’i müdahale bakımından müdahale talebinin gerekçesi ise, talepte bulunan üçüncü kişinin davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla talepte bulunmasıdır.

Davaya Asli Müdahale

Hukuk yargılamaları bakımından davaya asli müdahale, HMK m. 65’te düzenlenmiş olup ilgili hüküm aşağıdaki gibidir:

MADDE 65- (1) Bir yargılamanın konusu olan hak veya şey üzerinde kısmen ya da tamamen hak iddia eden üçüncü kişi, hüküm verilinceye kadar bu durumu ileri sürerek, yargılamanın taraflarına karşı aynı mahkemede dava açabilir.

(2) Asli müdahale davası ile asıl yargılama birlikte yürütülür ve karara bağlanır.

İlgili hüküm uyarınca; üçüncü kişinin bir yargılamada asli müdahil olabilmesi için, yargılama konusu hak veya şey üzerinde hak iddia ederek aynı mahkemede yargılamanın tarafları aleyhine dava açması gerekmektedir.

Asli müdahil, yeni bir dava açmak suretiyle yargılamaya katıldığından ve asli müdahilin açtığı davada asli müdahil taraf sıfatını haiz olduğundan hakkında hüküm verilir.

Davaya Fer’i Müdahale

Hukuk yargılamaları bakımından davaya fer’i müdahale, HMK m. 66’da düzenlenmiş olup ilgili hüküm aşağıdaki gibidir:

MADDE 66- (1) Üçüncü kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla, tahkikat sona erinceye kadar, fer’î müdahil olarak davada yer alabilir.

İlgili hüküm ve devamındaki maddeler uyarınca; üçüncü kişinin bir yargılamada fer’i müdahil olabilmesi için, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla, yargılamaya yanında katılmak istediği tarafı, müdahale sebebini ve bunun dayanaklarını bildirir dilekçesi ile birlikte yargılamanın yapıldığı mahkemeye dilekçe vermesi gerekmektedir.

Müdahale dilekçesinin, mahkemece davanın taraflarına tebliğ edilmesi ile birlikte mahkeme, gerekirse yargılamanın tarafları ile birlikte üçüncü kişiyi de dinlemek üzere davet eder, gelmeseler dahi müdahale talebi hakkında karar verir.

Müdahale talebinin mahkemece kabul edilmesi halinde fer’i müdahil hakkında hüküm verilmez. Önemle belirtmek gerekir ki; fer’i müdahil, davanın tarafı değildir.

Fer’i müdahil her ne kadar davanın tarafı değil ise de; zamanında ihbar yapılmadığı için davaya geç katıldığını veya yanında katıldığı tarafın iddia ve savunma imkanlarını kullanmasını engellediğini ya da kendisince bilinmeyen iddia ve savunma imkanlarının, tarafın ağır kusuru sebebiyle kullanılamadığını belirterek, yanında katıldığı tarafın yargılamayı hatalı yürüttüğünü ileri sürebilir.

Kimler Davaya Müdahil Olabilir?

Asli müdahale bakımından, bir yargılamanın konusu olan hak veya şey üzerinde kısmen ya da tamamen hak iddia eden üçüncü kişi davaya müdahil olabilir.

Fer’i müdahale bakımından ise, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla talepte bulunan ve talebi mahkemece kabul edilen üçüncü kişi davaya müdahil olabilir.

Müdahil Olan Taraf Kararı İstinaf / Temyiz Edebilir Mi?

Müdahil olan taraf kural olarak, kararı istinaf / temyiz edebilir. Ancak yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca, fer’i müdahil bakımından, fer’i müdahilin yanında davaya katıldığı taraf istinaf / temyiz yoluna başvurmadıysa, müdahil tek taraflı olarak istinaf / temyiz yoluna başvuramaz.

İstinaf Aşamasında Davaya Müdahil Olunur Mu?

HMK m. 65 uyarınca asli müdahale talebinde bulunabilmek için “hüküm verilinceye kadar”, HMK m. 66 uyarınca fer’i müdahale talebinde bulunabilmek için ise “tahkikat sona erinceye kadar” ifadelerine yer verilmiştir. Bu kapsamda, istinaf aşamasında yeniden yargılama yapılmadıkça, yerel mahkemedeki yargılama bittikten sonra istinaf aşamasında davaya müdahil olunması mümkün değildir.

Müdahale Talep Dilekçesi Örneği

….. MAHKEMESİ’NE

KATILMA TALEBİNDE

BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ : XXXXXXX

VEKİLİ : XXXXXXX

DAVACI : XXXXXXX

DAVALI : XXXXXXX

KONU : Mahkemenizde görülmekte olan davada davalı yanında davaya katılma taleplerimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Davacı XXXXXXX ile davalı XXXXXXX arasında görülmekte olan davada, Müvekkilin ……… sebepleri ile davalı taraf yanında davaya katılmasında hukuki yararı vardır. Müvekkilin yanında yer almak istediği davalı taraf, işbu davayı kaybederse, Müvekkile rücu etmesi söz konusu olabilecektir.
  2. Bu kapsamda, ekte yer alan delillerimiz de değerlendirilerek Müvekkilin davalı yanında fer’i müdahil olarak davaya katılmasını talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Bilirkişi incelemesi, Tanık, Yemin ve sair her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK ve ilgili yasal mevzuat.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen nedenlerle, Mahkemenizde görülmekte olan davaya davalı taraf yanında katılmamıza karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

KATILMA TALEBİNDE BULUNAN

ÜÇÜNCÜ KİŞİ VEKİLİ

XXXXXXX

İşbu dilekçe örnek olarak hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!