Dilekçelerİçeriklerimiz

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet takdiri, taşınır ya da taşınmaz malların icra müdürlüğü tarafından satışının yapılabileceği taban bedelinin belirlendiği bir bilirkişi raporudur. Hazırlanan bu bilirkişi raporunun taraflara tebliğ edilmesi ile; kıymet takdirinin, yani malın bedelini belirleyen bilirkişi raporunun yerinde olmadığı düşünülüyor ise kıymet takdirine itiraz edilerek yeni bir kıymet takdiri raporu hazırlanması talep edilmelidir.

Kıymet takdirine itiraz süresinin kısıtlı olması ve itiraz sonrası verilen kararın kesin olması nedeniyle süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Kıymet Takdirine Nasıl İtiraz Edilir?

Kıymet takdirinin ilgili tarafa tebliğ edilmesi ile, kıymet takdirini hazırlayan icra müdürlüğünün bulunduğu yerdeki İcra Mahkemesine şikayette bulunularak itiraz edilir. Kıymet takdirine itiraz sonrasında İcra Mahkemesinin verdiği karar kesin olduğundan bu süreçte mutlaka uzman bir avukattan profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilmektedir.

Kıymet Takdirine İtiraz Süresi

Kıymet takdirine itiraz 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 128/a maddesinde düzenlenmiş olup, ilgili maddeye göre itiraz süresi, bilirkişi raporunun tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.

Şikayet tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, yeni bir kıymet takdir raporunun hazırlanabilmesi için takdir edilen gerekli masraf ve ücretlerin mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir. Masraf ve ücretlerin yatırılmaması halinde şikayet reddedilir ve kıymet takdiri kesinleşir.

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi Örneği

….. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

İTİRAZ EDEN
DAVACI : XXXXXXXXX

VEKİLİ : XXXXXXXXX

DAVALI : XXXXXXXXX

İCRA DOSYASI : İstanbul …. İcra Müdürlüğü ….. Esas

TEBLİĞ TARİHİ : XXXXXXXXX

KONU : Kıymet takdirine itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davalı XXXXXXXXX’in Müvekkile olan ….. TL borcu kapsamında başlatılan İstanbul ……. İcra Müdürlüğü ……. Esas sayılı dosyasından Davalı’nın …. İli, …. İlçesi, …. Ada ve ….. Parsel’de bulunan taşınmazına haciz işlenmiş ve ilgili taşınmaza ilişkin …. Tarihli ve ….. imzalı kıymet takdiri raporu (bundan böyle “Rapor” olarak anılacaktır.) …. tarihinde Müvekkile tebliğ edilmiştir.

Davalı’nın taşınmazına ilişkin düzenlenen Rapor’da belirtilen bedel, taşınmazın bulunduğu yerdeki emsal taşınmazlar incelendiğinde son derece düşüktür.

Taşınmazın bulunduğu yerdeki emsal taşınmazların, taşınmaz satışlarının yapıldığı internet sitelerindeki ve yerel emlakçılardaki emsal bedeli …. TL olup, yapılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen Rapor’un emsal bedelden çok daha düşük olduğu görülmektedir.

Bu nedenle, …. Tarihli ….. imzalı kıymet takdiri raporuna itiraz ederek, yeniden kıymet takdirinin yapılmasını Sayın Mahkemenizden vekaleten talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : İİK, HMK ve her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

1- …. Tarihli ve …. İmzalı kıymet takdiri raporu

2- Taşınmazın emsal bedeline ilişkin kayıtlar,

3- Keşif,

4- Bilirkişi incelemesi,

5- Ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen ve Sayın Mahkemeniz tarafından resen dikkate alınacak nedenlerle, …. Tarih ve …. İmzalı kıymet takdiri raporuna itirazlarımızın kabulü ile ilgili taşınmaz için yeniden kıymet takdiri raporunu düzenlenmesini, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı taraf üzerine bırakılmasını vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
XXXXXXXXX

İşbu dilekçe örnek olarak hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!